Gümrük Hatları Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Background

Gümrük Hatları Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Gümrük Hatları Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Gümrük Hatları Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Dış ticaret faaliyetleri kapsamında, ülkeye giriş yapacak/ülkeden çıkış yapacak mallarının gümrükte gerekli işlemlerinin yapılması için, gümrük yetkililerinin ilgili mallar ve yapılan dış ticaret işlemi hakkında bilgilendirilmesi gerekmektedir. Bu işlem, gümrük beyanı olarak bilinir.

Gümrük beyanı gerçekleştirildikten sonra, gümrük idaresi de beyanın doğruluğunu kontrol eder, ve gerek görürse de taşınan malları muayene eder. Beyan kontrolü olarak adlandırılan bu süreçte, gümrük beyanı, aşağıdaki dört yöntemden bir tanesi kullanılarak kontrol edilir:

  • Kırmızı Hat Kontrolü
  • Sarı Hat Kontrolü
  • Mavi Hat Kontrolü
  • Yeşil Hat Kontrolü

Bu kontrol süreçlerinin detaylarını, bir sonraki alt başlıkta inceleyeceğiz.

Gümrük Hat Renklerinin Anlamları
Gümrüklerde mevcut olan hatlar ile ilgili detayları aşağıda bulabilirsiniz:

Kırmızı Hat Kontrolü

“Fiziki muayene” olarak da bilinen kırmızı hat kontrolü sürecinde, ticareti yapılan mallara ait belgelere ek olarak, malların kendileri de fiziki kontrolden geçer. Bu fiziki muayene; ambalaj açılmadan yapılabileceği gibi, eşyanın tamamını temsil edecek bir parça örnek alınarak ya da eşyanın tamamı incelenerek de yapılabilir. Bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağına ise ticari işlemin kapsamı dahilinde gümrük idaresi karar verir.

Sarı Hat Kontrolü

Sarı hat kontrolü, “belge kontrolü” olarak da bilinir. Bu süreçte, ticareti yapılan mala dair belgeler kontrol edilirken, ürünün kendisi herhangi bir fiziki kontrolden geçmez. Belgelerin kontrolü sürecinde, gümrük beyannamesindeki belgeler, beyannameye ekli belgeler ile karşılaştırılır.

Mavi Hat Kontrolü

Mavi hat kontrolü, yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına ya da Ticaret Bakanlığı onaylı kişi statüsündeki bireylere uygulanır. Mavi hat kontrolüne tabi tutulan mal, başka herhangi bir belge kontrolünden ya da fiziki muayeneden geçmez.

Yeşil Hat Kontrolü

Yeşil hatta, gümrük beyanı yapılan mal, herhangi bir kontrole tabi tutulmaz.